Sėk ir laimėk!

su rapool

RAPOOL VASAROS ŽAIDIMO „SĖK IR LAIMĖK“ TAISYKLĖS

 • 1. Bendrosios konkurso taisyklės

 • 1.1. Žaidimo „Sėk ir laimėk” (toliau – žaidimas) organizatorius yra Rapool-Ring atstovybė Baltijos šalyse (adresas: Varpo g.34 LT-76421, Šiauliai, Lietuva, įm. kodas: 303475553).
 • 1.2. Žaidimas vyksta nuo 2019-06-25 iki 2019-09-15 (imtinai). Prizų laimėtojai skelbiami 2019-09-17.
 • 1.3. Žaidime gali dalyvauti visi, perkantys RAPOOL hibridines žiemines rapsų veisles ir registravę sąskaitą – faktūrą žaidimo tinklalapyje www.rapool.rinitex.lt
 • 1.4. Kiekvienas žaidimo dalyvis patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.
 • 2. Žaidimo prizas

 • 2.1. Pagrindinis žaidimo prizas - elektrinis paspirtukas „Inokim Light 2”.
 • 2.2. Papildomi prizai: 50 vnt. „Der Raps” rulečių (5 m. su magnetuku), 30 vnt. Volker H. Paul knygų „Rapsai. Ligos. Kenkėjai. Piktžolės”. Pastaba: kvapas automobiliui arba tušinukas dovanojamas kiekvienam žaidimo dalyviui, kuris teisingai atliko registraciją ir atitiko žaidimo nustatytomis sąlygoms.
 • 2.3. Prizai į kitas prekes ar pinigus nekeičiami.
 • 3. Žaidimo sąlygos

 • 3.1. Žaidime gali dalyvauti visi, turinys RAPOOL hibridinių žieminių rapsų veislių įsigijimo sąskaitą – faktūrą ir ją registruojantys žaidimo tinklalapyje adresu www.rapool.rinitex.lt
 • 3.2. RAPOOL hibridinės žieminės veislės, kurios dalyvauja žaidime: ABAKUS, ANDROID, ATORA, AVATAR, CLAVIER CL, CROME, EINSTEIN, GAROU, KICKER, KUGA, MENTOR, MERCEDES, MINERVA, ORIOLUS, PHANTOM, PHOENIX CL, POPULAR, PRINCE, RAFFINESS, RAGNAR, ROHAN, SHERPA, TEMPTATION, THURE, VISBY.
 • 3.3. Viena sąskaita-faktūra gali būti registruojama tik vieną kartą. Prie registracijos formos pateikiama sąskaita - faktūra turi būti kokybiška, t.y. turi matytis sąskaitos numeris, data, ir RAPOOL hibridinių žieminių rapsų veislės pavadinimas.
 • 3.4. Teisingai atlikus registraciją kiekvienas žaidimo dalyvis elektroniniu paštu gauna patvirtinantį el. laišką dėl dalyvavimo žaidime.
 • 3.5 RAPOOL hibridinės žieminės veislės gali būti pirktos ir prieš žaidimo registraciją t.y. nuo 2019 m. birželio 1 d.
 • 3.6. Sąskaita - faktūra turi būti saugoma iki žaidimo pabaigos kaip galimas įrodymas.
 • 3.7. Dėl pagrindinio prizo varžosi tik teisingai užpildytos registracijų paraiškos.
 • 3.8. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos žaidime nedalyvauja ir negauna pagrindinio ar kitų prizų.
 • 3.9. Tas pats žaidimo dalyvis gali dalyvauti daugiau nei vieną kartą registruodamas naują sąskaitą-faktūrą.
 • 4. Prizų įteikimas

 • 4.1. Žaidimo prizų laimėtojai skelbiami 2019-09-17 Rapool Lietuva Facebook paskyroje ir žaidimo tinklalapyje www.rapool.rinitex.lt
 • 4.2. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų žaidime užsiregistravusiųjų dalyvių burtų tvarka, laimėtojus nustatant pasitelkus kompiuterinę įrangą.
 • 4.3. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.
 • 4.4. Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės už: galimus nuostolius, patirtus dalyviui atsiimant prizą ir pasekmių dėl dalyvio klaidingai ar netiksliai nurodytų detalių.
 • 4.5. Visi laimėti papildomi prizai bus išsiųsti paštu (nurodytu registracijos formoje) .
 • 5. Kitos sąlygos

 • 5.1. Žaidimo organizatoriai turi teisę bet kuriuo metu keisti žaidimo taisykles ir/ar nutraukti žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios žaidimo taisyklės dėl nenumatytų aplinkybių.
 • 5.2. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas ir nepadengs jokių papildomų išlaidų jei tokias patirs žaidimo dalyvis susijusius su dalyvavimu žaidime ar prizo atsiėmimu, išskyrus patį prizą.
 • 5.3. Žaidimo dalyviai patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais ES tiesiogiai taikomų teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • 5.4. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.
 • 6. Dalyvio duomenų pateikimas ir privatumo politika

 • 6.1. Dalyvauti žaidime galima nemokamai registruojantis tinklalapyje www.rapool.rinitex.lt ir pateikiant privalomą informaciją.
 • 6.2. Dalyvaudami žaidime ir žaidimo organizatoriui pateikdami su dalyvavimu žaidime susijusius savo asmens duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti žaidime ir žaidimo organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais. Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, žaidimo organizatorius negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidime.
 • 6.3. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis žaidimo organizatorius gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie prisideda prie žaidimo organizavimo ir vykdymo, o taip pat tvarko www.rapool.rinitex.lt internetinę svetainę. Pastaba: Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą.